Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

TURNUSLEGE

Noen ganger vil du få time hos en turnuslege. Dette er en lege som er ferdig med medisinstudiet. Vedkommende har jobbet 1 år på sykehuset og skal jobbe 6 måneder i allmennmedisin før han/hun er ferdig med turnustjenesten. Turnuslegene er dyktige og samvittighetsfulle, og er under tett veiledning fra de andre legene. Du kan føle deg helt trygg når du kommer til en turnuslege