Vi har fortsatt influensavaksine for 2019/2020. Den er anbefalt for: Alle fra fylte 65 år. Beboere i sykehjem og aldersbolig. Barn og voksne med alvorlig/kroniske sykdommer. Gravide fra 12.svangerskapsuke. Ønsker du mer informasjon? Spør gjerne legen din. Se også Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/influensa