Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10% er overskredet, men elevene kan eventuelt velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd.

Elevene må ta kontakt med legekontoret første fraværsdag da det ikke er mulig å tilbakedatere legeerklæringen.

Pris på legeerklæringen er kr 100. Ved time hos lege kommer konsultasjonstakst i tillegg dersom man er over 16 år. 

OBS: Inntil videre trenger ikke elever legeattest pga Coronasituasjonen