Vi tar ned begrenset antall pasienter inntil videre, men vi kan snakke med pasienter både på video og telefon. Inntil videre vil det å snakke med legen på telefon og video koste det samme som en vanlig konsultasjon. Unntaket er hvis problemstillingen handler om Covid-19. Da blir konsultasjonen gratis pga refusjonsordningen "smittsom sykdom". 

Oppfordrer ellers å bruke nettsider som Coronasjekk.no hvis du er usikker på symptomer relatert til Corona/Covid-19