Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Influensa og covid vaksine 2023

Influensavaksinene kommer i løpet av uke 41 (høstferieuka). Influensavaksiner kan vi sette fortløpende. Når det gjelder covid vaksine, så må vi sette opp egne tider til dette, pga holdbarheten av vaksinen etter åpning. Covid-vaksinering vil foregå 17, 19, 24 og 26 oktober, fra 14.30-16.30. Det er mulig å da få influensavaksine samtidig. Risikogruppene er de samme som før: alle over 65 + personer med lungesykdom, hjertesykdom, diabetes, immunsvikt, aktiv kreftsykdom, nyresvikt, gravide etter uke 12 ++