Senteret sitt bannerbilde

Betalingsautomat

30. november 2016

Vi har betalingsautomat. Den står på venterommet. Du kan velge å betale med bankkort eller kontanter. Betaling på automaten må skje samme dag som du har vært hos legen/fått tjenesten. Du kan også velge å betale med bankgiro, men da vil det komme et faktureringsgebyr i tillegg.

Betalingen foregår ved at du taster fødselsdato på automaten. Resten er selvforklarende.

Svangerskapskontroll

30. november 2016

Skal du bestille time til 1. svangerskapskontroll er det fint om du tar kontakt med oss pr telefon. Dette er fordi første kontroll bør være en dobbeltime. Blodprøver kan ikke tas før etter uke 12, men du er selvsagt velkommen til å be om en time før uke 12 om du har behov for det. 

Influensavaksine 2018/2019

30. november 2016

Vi har nå fått inn influensavaksine for 2018/2019. Den er anbefalt for: Alle fra fylte 65 år. Beboere i sykehjem og aldersbolig. Barn og voksne med alvorlig/kroniske sykdommer. Gravide fra 12.svangerskapsuke. Ønsker du mer informasjon? Spør gjerne legen din. Se også Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/influensa

Legeerklæring ved skolefravær

30. november 2016

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10% er overskredet, men elevene kan eventuelt velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd.

Elevene må ta kontakt med legekontoret første fraværsdag da det ikke er mulig å tilbakedatere legeerklæringen.

Pris på legeerklæringen er kr 100. Ved time hos lege kommer konsultasjonstakst i tillegg dersom man er over 16 år.